22.  ในเมนู ตารางราคาขาย กด F10 จะมีหัวข้อ "แก้ไขตารางราคาหลัก เป็นช่วง"อยากให้บอกถึงวิธีการใช้งานในหัวข้อนี้ทั้งหมด

การใช้งานเมนูแก้ไขตารางราคาหลัก เป็นช่วง จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

Navigation:  ระบบสินค้า > รายละเอียดสินค้า >

22.  ในเมนู ตารางราคาขาย กด F10 จะมีหัวข้อ "แก้ไขตารางราคาหลัก เป็นช่วง"อยากให้บอกถึงวิธีการใช้งานในหัวข้อนี้ทั้งหมด

การใช้งานเมนูแก้ไขตารางราคาหลัก เป็นช่วง จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

การใช้งานเมนูแก้ไขตารางราคาหลัก เป็นช่วง จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

o        เลือกรหัสสินค้าและหมวดสินค้าที่ต้องการปรับราคาขาย

o        ปรับไปที่ราคา จะมีให้เลือก 0 คือปรับทั้ง 5 ราคา หรือ จะระบุการปรับราคาที่ 1-5 ก็ได้ว่าต้องการปรับราคาขายลำดับที่เท่าไหร่

o        วิธีการปรับราคา        0  = ใช้สำหรับปัดราคาให้ลงเลขตามที่กำหนดด้านล่างเท่านั้น

 1  =  ปรับราคาที่เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ

 2  =  ปรับราคาเพิ่มเป็นจำนวนเงิน ซึ่งจะปรับเพิ่มตามยอดเงินที่ป้อน

 3  =  ปรับลดราคาเป็นร้อยละ

 4  = ปรับลดราคาเป็นจำนวนเงิน ซึ่งจะปรับลดตามยอดเงินที่ป้อน

 5  = เปลี่ยนราคาตามที่ต้องการ

o        ราคาใหม่หรืออัตราที่จะปรับ คือจำนวนเงินที่ต้องการปรับลดหรือปรับเพิ่ม

 

o        วิธีการปัดเศษ

 การปัดเศษจะดูที่การกำหนดทศนิยมราคาที่กำหนดใน เริ่มระบบ เช่น ถ้ากำหนด 2 ตำแหน่ง ก็จะดูจากตำแหน่งที่ 2 แล้วปัด หรือ ถ้าเป็น 3 ก็ดูตำแหน่งที่ 3 แล้วปัด ตามเงื่อนไขด้านล่าง

 0  = ปัดเศษทิ้งทุกกรณี

 1 =  ปัดเศษขึ้นทุกกรณี

 2  = ถ้าเศษเกินครึ่ง ให้ปัดขึ้น

 

o        ปัดราคาด้านท้ายให้ลงเลข  (จะดูคู่กับบรรทัด วิธีการปรับราคาที่ใส่ 0 )        หมายถึงการปัดที่ให้ได้ค่าใกล้เคียงกับราคาเดิมหรือถ้าเป็นทศนิยมก็ให้มองเป็นสกุลเงินบาทเป็นหลัก และสามารถนำเลขนี้มา หารลงตัวกับค่า ที่คำนวณได้

 ตัวอย่าง

ราคาเดิม

1,234.54

1,234.54

1,234.54

1,234.54

1,234.54

1,234.54

1,234.54

วิธีการปรับราคา

0

0

0

0

0

0

0

ราคาใหม่

-

-

-

-

-

-

-

วิธีการปัดเศษ

0

1

2

0

1

0

1

ปัดราคาด้านท้ายให้ลงเลข

1,000.-

1,000.-

1,000.-

0.50

0.50

0.25

0.25

ราคาหลังปรับ

1,000.-

2,000.-

1,000.-

1,234.50

1,235.0

1,234.50

1,234.75

 

สรุป        จากตัวอย่างในคอลัมน์ที่ 1 คือ  ราคาเดิม 1,234.54 ไม่มีการปรับราคาแต่จะปัดราคาด้านท้ายให้ลงเลขหลักพันคือ ตัวเลขที่อยู่หลังหลักพันจะปัดทิ้ง และวิธีการปัดเศษเลือกปัดทิ้ง หมายถึงไม่นำค่าในคอลัมน์ปัดราคาด้านท้ายมาคำนวณจึงได้ตัวเลข 1,000

ส่วนคอลัมน์ที่ 2 ก็เหมือนคอลัมน์ที่ 1 แต่จะต่างกันตรงที่หลังปัดเลขด้านท้ายแล้ว จะมีค่าเป็น 1,000 แล้วให้ดูค่าของวิธีการปัดเศษ เป็น 1 คือปัดขึ้น ก็จะนำค่าของการปัดราคาด้านท้ายที่ใส่ไว้ 1,000 ไปบวกกับค่าที่ปัดแล้วก็จะเท่ากับ 2,000

และคอลัมน์ที่ 3 นั้นก็เหมือนข้อมูลในคอลัมน์ที่ 2 แต่จากกันตรงที่วิธีการปัดเศษ เป็น 2 คือต้องเกินครึ่งถึงจะปัดขึ้นซึ่งการปัดจะดูตัวเลขในหลักถัดไปว่าเกิน 5 ไหม แต่ถ้าเป็นหลักทศนิยมนั้นการเกินครึ่งแล้วไปต้องยึดหลักตัวเลขของเงินบาท เช่น .25 ,.50 และ .75 เท่านั้นถ้าการปัดแล้วตัวเลขไม่ได้ ตามเงินบาทที่กล่าวก็จะปัดเป็นตัวใกล้เคียงที่สุด