43. กำหนดในตารางราคาเสริมหน่วยขาย 1 เครื่อง และไม่ได้ระบุวันที่เริ่ม และสิ้นสุด

ในหน้าบิลขายจะดึงราคาอย่างไร

Navigation:  ระบบสินค้า > รายละเอียดสินค้า >

43. กำหนดในตารางราคาเสริมหน่วยขาย 1 เครื่อง และไม่ได้ระบุวันที่เริ่ม และสิ้นสุด

ในหน้าบิลขายจะดึงราคาอย่างไร

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

sale-stk01

 

 

sale-stk02

 

การเปิดบิลขาย ถ้าลูกค้ากำหนดตารางราคาที่ 1 และหน่วยขายตรงกับในราคาเสริม ก็จะใช้ราคาตามราคาเสริม โดยจำนวน 1 หมายถึงตั้งแต่ 1 ไปเรื่อย ๆ ถึงจำนวนจะมากกว่า 1 ก็จะใช้ ราคานี้เสมอ ส่วนวันที่เริ่มไม่ได้ใส่โปรแกรมก็จะมองว่าเริ่มใช้แล้วไปเรื่อย ๆ ไม่มีวันสิ้นสุด