3.  กรอกยอดยกมาที่เมนูสินค้า 2 รายละเอียดสินค้า โดยกด F8 เพื่อกรอกยอด [ วิธีคิดต้นทุนแบบ Average]

เมื่อกรอกยกมา และมูลค่ายกมา ตัวเลขในช่องยอดคงเหลือ และมูลค่าคงเหลือจะขึ้นให้อัตโนมัติ แต่เมื่อกด ไอคอนคำนวณต้นทุน [Recal/Cost] ตัวเลขในช่องมูลค่าคงเหลือจะหายไป

Navigation:  ระบบสินค้า > รายละเอียดสินค้า >

3.  กรอกยอดยกมาที่เมนูสินค้า 2 รายละเอียดสินค้า โดยกด F8 เพื่อกรอกยอด [ วิธีคิดต้นทุนแบบ Average]

เมื่อกรอกยกมา และมูลค่ายกมา ตัวเลขในช่องยอดคงเหลือ และมูลค่าคงเหลือจะขึ้นให้อัตโนมัติ แต่เมื่อกด ไอคอนคำนวณต้นทุน [Recal/Cost] ตัวเลขในช่องมูลค่าคงเหลือจะหายไป

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

เพราะที่เริ่มระบบ 1.3.1 ข้อ 13. ตัดต้นทุนแยกตามคลัง ไม่ได้ติ๊ก เลือกไว้ โปรแกรมจึงไม่ได้คำนวณมูลค่าคงเหลือของแต่ละคลังให้

เป็นตั้งแต่ Version Dos