7. หลังจาก update โปรแกรมแล้วทำให้เอกสาร JU ที่มีการเปลี่ยนชื่อสินค้าในแต่ละรายการ มีชื่อสินค้ากลับไปเป็นเหมือนเดิม

Navigation:  ระบบสินค้า > สินค้าประจำวัน > จ่ายสินค้าภายใน >

7. หลังจาก update โปรแกรมแล้วทำให้เอกสาร JU ที่มีการเปลี่ยนชื่อสินค้าในแต่ละรายการ มีชื่อสินค้ากลับไปเป็นเหมือนเดิม

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ เป็นที่โปรแกรมตั้งแต่วันที่ 23/03/52

 

วิธีแก้ไข ให้ส่งแผ่นโปรแกรมมาอัพเดทได้ตั้งแต่วันที่ 15/06/52 เป็นต้นไป

ถ้าเอกสารไหนลูกค้ายังไม่เข้าไป F8 + Alt E  ชื่อสินค้าก็จะกลับไปเหมือนที่เคยเปลี่ยนไว้