4.  คำนวณสินค้า 7.4 แล้วหลุดออกจากโปรแกรม

Navigation:  ระบบสินค้า > สำหรับ Version Dos >

4.  คำนวณสินค้า 7.4 แล้วหลุดออกจากโปรแกรม

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

สาเหตุ

ข้อมูลสินค้าเมื่อมีจำนวนมากจะคำนวณสินค้า 7.4 ไม่ได้ เพราะว่าเวอร์ชั่นดอส จะมอง RAM ไม่ถึง 1 GB ถ้าเป็นเวอร์ชั่นวินโดวส์จะไม่มีปัญหา

วิธีแก้ไข

ให้นำมา Upgrade เป็นเวอร์ชั่นวินโดวส์ หรือแบ่งคำนวณสินค้าเป็นช่วง ๆ