5.  ที่หน้าจอรายละเอียดสินค้า (เมนูสินค้าข้อ 2.) เมื่อกด <Alt+E> ในหน้าที่ 2 เพื่อจะแก้ไขข้อมูล โปรแกรมฟ้องขึ้นมาทันทีว่า "บันทึกข้อมูลก่อนเลิก" ทั้งๆที่ยังไม่ได้แก้ไขอะไรเลย

 

Navigation:  ระบบสินค้า > สำหรับ Version Dos >

5.  ที่หน้าจอรายละเอียดสินค้า (เมนูสินค้าข้อ 2.) เมื่อกด <Alt+E> ในหน้าที่ 2 เพื่อจะแก้ไขข้อมูล โปรแกรมฟ้องขึ้นมาทันทีว่า "บันทึกข้อมูลก่อนเลิก" ทั้งๆที่ยังไม่ได้แก้ไขอะไรเลย

 

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

เพราะว่ากำหนดค่าเริ่มต้น ของระบบสินค้า (เมนูเริ่มระบบ ข้อ 1.3.1) ในข้อที่ 16. แก้ไขราคาซื้อ/ขายล่าสุดได้ กำหนดไว้เป็น 'N' หรือว่างไว้ หากต้องการให้แก้ไขได้ ต้องกำหนดเป็น 'Y'