30. กำหนดรูปแบบรหัสสินค้าเป็น  “PXR-!!!!!!”  แต่พอไปกำหนดรายละเอียดสินค้า โปรแกรมขึ้นเป็น “P R-“ คือมีเคาะวรรคระหว่างตัว P กับ ตัว R

Navigation:  ระบบสินค้า > รายละเอียดสินค้า >

30. กำหนดรูปแบบรหัสสินค้าเป็น  “PXR-!!!!!!”  แต่พอไปกำหนดรายละเอียดสินค้า โปรแกรมขึ้นเป็น “P R-“ คือมีเคาะวรรคระหว่างตัว P กับ ตัว R

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ เพราะตัว X เป็นอักขระที่ไปชนกับรูปแบบรหัสสินค้านั่นเอง คือ ตัว X หมายถึงพิมพ์ได้ทั้งตัวเลขและตัวอักษร เพราะฉะนั้น เวลาคีย์รายละเอียดสินค้า ลูกค้าต้องพิมพ์ตัว X ลงไปเอง หรือ ไม่ก็ต้องเปลี่ยนไปใช้ตัวอักษรอื่น