25. เปิดบิลขายสินค้าแล้วต่อมาจะทำการยกเลิกเอกสาร ขึ้นข้อความว่า "ค้นหารหัสสินค้าไม่พบ" แต่ถ้าไปค้นหาที่เมนูสินค้า 7.3 มีรหัสสินค้าที่ขาย

 

Navigation:  ระบบสินค้า > รายละเอียดสินค้า >

25. เปิดบิลขายสินค้าแล้วต่อมาจะทำการยกเลิกเอกสาร ขึ้นข้อความว่า "ค้นหารหัสสินค้าไม่พบ" แต่ถ้าไปค้นหาที่เมนูสินค้า 7.3 มีรหัสสินค้าที่ขาย

 

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

เพราะมีการเปลี่ยนรูปแบบรหัสสินค้า   เปิดบิลขายสินค้าแล้วต่อมาจะทำการยกเลิกเอกสาร

ขึ้นข้อความว่า "ค้นหารหัสสินค้าไม่พบ" แต่ถ้าไปค้นหาที่เมนูสินค้า 7.3 มีรหัสสินค้าที่ขาย

หมายเหตุ

นอกจากนี้ยังมีผลให้ ทำการปรับปรุงต้นทุนสินค้าที่รายการประจำวันสินค้า ไม่ได้เพราะจะไม่มีล็อตสินค้าขึ้นมาให้เลือก