24. กด Shift+F4 แล้วยอดคงเหลือของสินค้าไม่เท่ากับในเมนูสินค้าข้อ2.

Navigation:  ระบบสินค้า > รายละเอียดสินค้า >

24. กด Shift+F4 แล้วยอดคงเหลือของสินค้าไม่เท่ากับในเมนูสินค้าข้อ2.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

สาเหตุ     ตอนที่กด Shift+F4 ช่องวันที่ไม่ได้ระบุ โปรแกรมจะยึดจากวันที่ทำการ [Shift+F3] เป็นหลัก

ซึ่งวันที่ทำการไม่ใช่วันที่ปัจจุบัน ส่วน ยอดสินค้าในเมนูสินค้า ข้อ 2. เป็นยอดปัจจุบัน จึงทำให้ได้ยอดไม่เท่ากัน