23.  ในหน้าจอรายละเอียดสินค้า ต้องการจะค้นหาชื่อสินค้าเฉพาะที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร TA

 

Navigation:  ระบบสินค้า > รายละเอียดสินค้า >

23.  ในหน้าจอรายละเอียดสินค้า ต้องการจะค้นหาชื่อสินค้าเฉพาะที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร TA

 

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ให้ใช้การกด <Alt+K> และใส่เงื่อนไขเป็น STKDES='TA'