40. กด Shift F4 ตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือ ไม่มียอดคงเหลือของหน่วยใหญ่ขึ้นมา

Navigation:  ระบบสินค้า > รายละเอียดสินค้า >

40. กด Shift F4 ตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือ ไม่มียอดคงเหลือของหน่วยใหญ่ขึ้นมา

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ เป็นเพราะลูกค้าไม่ได้กำหนดที่หัวข้อเริ่มระบบ 1.3.1 ข้อ 15. แสดงหน่วยใหญ่/หน่วยย่อย ในรายการสินค้าคงเหลือ