34.  คำนวณที่เมนูสินค้า 7.6 ขึ้นข้อความ "แฟ้มข้อมูลสินค้าหลัก ค้นหาไม่พบ

รหัสสินค้า [              ] " ซึ่งรหัสสินค้า01-0008  นี้ยังไม่มีรายการเคลื่อนไหว

Navigation:  ระบบสินค้า > รายละเอียดสินค้า >

34.  คำนวณที่เมนูสินค้า 7.6 ขึ้นข้อความ "แฟ้มข้อมูลสินค้าหลัก ค้นหาไม่พบ

รหัสสินค้า [              ] " ซึ่งรหัสสินค้า01-0008  นี้ยังไม่มีรายการเคลื่อนไหว

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

stm01

 

 

สาเหตุ   เนื่องจากรหัสสินค้า 01-0008 นี้เป็นสินค้าตัวประกอบของสินค้าชุด ซึ่งรหัสตัวแม่ของสินค้าตัวประกอบตัวนี้หายไป

 

วิธีแก้ไข   ต้องใช้foxpro แก้ไข file stbom โดยเพิ่มรหัสตัวคุมให้ตัวประกอบตัวนี้หรือลบตัวประกอบตัวนี้ทิ้งไป

 

stm02