33.  สั่งพิมพ์รายงาน หรือ แบบฟอร์ม จากต้นฉบับ สินค้าบางรายการโปรแกรมจะตัดขึ้น

บรรทัดใหม่ให้ทุกครั้ง

Navigation:  ระบบสินค้า > รายละเอียดสินค้า >

33.  สั่งพิมพ์รายงาน หรือ แบบฟอร์ม จากต้นฉบับ สินค้าบางรายการโปรแกรมจะตัดขึ้น

บรรทัดใหม่ให้ทุกครั้ง

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

ivstk_01

 

ivstk_02

       

สาเหตุ   เกิดจาก  มีขยะที่ รหัสสินค้านั้น   ( ลูกค้าแจ้งว่ามีไฟตกไฟดับบ่อย )   ดังรูปที่เช็คจาก FoxPro

 

วิธีแก้ไข  ให้จัดเรียงเลือกซ่อมแซมจะช่วยลบขยะให้ แต่ส่วนที่ลบจะเป็นช่องว่าง

               01044070000000       -004    ต้องใช้วิธีเปลี่ยนรหัสสินค้าใหม่ แล้วเปลี่ยนกลับเป็นรหัสเดิม