16. ปัญหา หน้าเอกสาร RL กับ เมนูสินค้า 7.3 ไม่ตรงกัน เช่น  เอกสาร ลงวันที่ 3/2/55  โอนจากคลัง 01 เข้าคลัง 10

แต่เมื่อไปดูที่สินค้า 7.3 ปรากฏว่า RL เลขที่นี้ วันที่เป็น 06/2/55  โอนจากคลัง  TNT ไปคลัง 10 หรือบางครั้ง คลังรับเข้าก็เป็นคลังว่าง

F8 ESC หรือ Alt+E ย้ำ ๆ ก็ไม่หาย คำนวณ 7.4 ก็ไม่ได้

Navigation:  ระบบสินค้า > รายละเอียดสินค้า >

16. ปัญหา หน้าเอกสาร RL กับ เมนูสินค้า 7.3 ไม่ตรงกัน เช่น  เอกสาร ลงวันที่ 3/2/55  โอนจากคลัง 01 เข้าคลัง 10

แต่เมื่อไปดูที่สินค้า 7.3 ปรากฏว่า RL เลขที่นี้ วันที่เป็น 06/2/55  โอนจากคลัง  TNT ไปคลัง 10 หรือบางครั้ง คลังรับเข้าก็เป็นคลังว่าง

F8 ESC หรือ Alt+E ย้ำ ๆ ก็ไม่หาย คำนวณ 7.4 ก็ไม่ได้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ ไฟล์หน้าเอกสารเป็น sttrn ไฟล์ในรายการ เป็น stcrd โปรแกรมไม่เช็คในจุดนี้

                จึงทำให้เกิดปัญหา หน้าเอกสารและ สินค้า 7.3 ไม่ตรงกัน

 

วิธีแก้ไข   โปรแกรมเมอร์ แก้โปรแกรมโดยคำนวณ 7.4 โดยจะยึดหัวเอกสารเป็นหลัก

              ไฟล์ stcrd ที่ไม่ถูก โปรแกรมก็จะแก้ไขให้ตรงตามเอกสาร  แก้โปรแกรมวันที่ 13/7/55