8.  พิมพ์ใบลดหนี้รับคืนสินค้า ไม่ขึ้น Y ให้ในคอลัมน์ รับคืน ทั้งที่ตอนทำในช่องรับคืน

ก็ตอบ Y  ไว้

Navigation:  ระบบการเงิน > ลดหนี้/รับคืน >

8.  พิมพ์ใบลดหนี้รับคืนสินค้า ไม่ขึ้น Y ให้ในคอลัมน์ รับคืน ทั้งที่ตอนทำในช่องรับคืน

ก็ตอบ Y  ไว้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

สาเหตุ เนื่องจากสินค้าที่นำเปิดในใบลดหนี้รับคืน เป็นสินค้าบริการ ซึ่งไม่เกี่ยวกับสต๊อก จึงไม่โชว์   Y ขึ้นมา