1.  การทำลดหนี้ /รับคืน ข้ามปีจะสามารถทำได้หรือไม่

Navigation:  ระบบการเงิน > ลดหนี้/รับคืน >

1.  การทำลดหนี้ /รับคืน ข้ามปีจะสามารถทำได้หรือไม่

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

การทำลดหนี้ รับคืน (ลดหนี้อย่างเดียว หรือ รับคืนสินค้า) โดยที่อ้างเอกสาร IV  หรือไม่อ้าง สามารถทำการลดหนี้ได้