19. ลูกค้าทำใบลดหนี้SR แล้วอ้างอิงกับเอกสาร IV ที่เป็นเกณฑ์เงินสดและIV มีการรับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

Navigation:  ระบบการเงิน > ลดหนี้/รับคืน >

19. ลูกค้าทำใบลดหนี้SR แล้วอ้างอิงกับเอกสาร IV ที่เป็นเกณฑ์เงินสดและIV มีการรับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ลูกค้าทำใบลดหนี้SR แล้วอ้างอิงกับเอกสาร IV ที่เป็นเกณฑ์เงินสดและIV มีการรับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว (กรอกเลข IVลงไปเองที่SR) เมื่อSAVEเอกสาร SR เลือกประเภทใบลดหนี้เป็นแบบเก็บไว้หักตอนรับชำระหนี้ SR จึงเป็นเกณฑ์เงินสดด้วย และนำเอกสาร SRใบลดหนี้ไปทำ RE รับชำระหนี้ ใบเดียวโดยไม่มี IVที่เป็นเกณฑ์เงินสดรวมอยู่ด้วย ปัญหาคือภาษีจะไม่ถูกต้องเนื่องจากหน้าเอกสาร RE รับชำระหนี้ไม่สามารถแสดงยอดภาษีเป็นยอดติดลบได้ จะต้องทำรายการปรับปรุงภาษีที่สมุดรายวันเองค่ะ