15. การคำนวณต้นทุนแบบ AVERAGE  ของใบลดหนี้ /รับคืน SR ที่ไม่อ้าง IV

Navigation:  ระบบการเงิน > ลดหนี้/รับคืน >

15. การคำนวณต้นทุนแบบ AVERAGE  ของใบลดหนี้ /รับคืน SR ที่ไม่อ้าง IV

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

การคำนวณต้นทุนแบบ AVERAGE  ของใบลดหนี้ /รับคืน SR ที่ไม่อ้าง IV  ราคาต้นทุนของสินค้าจะเอามา

จากรายการรับเข้าล่าสุดของ RR , JU , PI   (* แต่ถ้าเป็น SR ,TK ด้านรับเข้าจะไม่เอา)

 

เมื่อเวลาดูรายงาน 41X  ตรงช่องเพื่อเอกสารจะโชว์ว่าดึงต้นทุนมาจากเลขที่ RRxxxxxxx  ใด  เเต่ปัญหาที่เจอคือ

บางรายการไม่โชว์ RRxxxxxxx  แต่โชว์ว่า AVGPR ให้แทน

 

สาเหตุ เกิดจาก  มีการทำใบรับสินค้า RR ย้อนหลัง   ถึงจะสั่งคำนวณที่เมนูสินค้า 7.4 โปรแกรมก็ไม่แก้ไขบรรทัด

ที่เป็น AVGPR ให้