1. พิมพ์ใบสั่งขายแล้วขึ้น Error ว่า Messange#.9117 ไม่สามารถเปิดแฟ้มดัชนี G:\

Navigation:  ระบบขาย > การพิมพ์ในใบสั่งขาย >

1. พิมพ์ใบสั่งขายแล้วขึ้น Error ว่า Messange#.9117 ไม่สามารถเปิดแฟ้มดัชนี G:\

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

สาเหตุ

เนื่องจากลูกค้าเป็นระบบแลน เครื่องอื่นพิมพ์ในบริษัทเดียวกัน ฟอร์มเดียวกัน ไม่มีปัญหาคือพิมพ์ได้ปกติ แต่เป็นแค่เครื่องนี้เครื่องเดียว เป็นเพราะอะไร?

ตอบ ลองให้ลูกค้าส่งโครงสร้างแก้ไขแบบฟอร์มมาดู ปรากฏว่าแบบฟอร์มลูกค้าในส่วน relate file เป็นดังนี้

File=stloc

Alias=L

*Tag=stloc1

Index=G:\

Key=STKCOD+LOCCOD

System=DATA_PATH

Master file=oesoit

Master-Related Field=STKCOD+LOCCOD

 

จะเห็นได้ว่า มีการกำหนด Index=G:\ ซึ่งจริง ๆ ควรจะเป็น G เฉย ๆ ส่วนเครื่องอื่นที่พิมพ์ได้ ก็เพราะเครื่องอื่นมีไดร้ฟ์ G:\ แต่เครื่องที่มีปัญหากลับไม่มี Drive G:\ นั่นเอง