2.  กำหนดให้ดึงราคาขายล่าสุดสำหรับลูกค้ารหัสนี้ และเพิ่งเปิดบิลขาย แต่เมื่อมาทำใบสั่งขาย โปรแกรมกลับไม่ดึงราคาขายล่าสุดมาให้

Navigation:  ระบบขาย > ใบสั่งขาย >

2.  กำหนดให้ดึงราคาขายล่าสุดสำหรับลูกค้ารหัสนี้ และเพิ่งเปิดบิลขาย แต่เมื่อมาทำใบสั่งขาย โปรแกรมกลับไม่ดึงราคาขายล่าสุดมาให้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

เนื่องจากในใบสั่งขายจะดึงเฉพาะราคาขายล่าสุดของเอกสารที่ขึ้นต้นด้วย IV เท่านั้น แต่บิลขายที่เพิ่งเปิดนี้ กำหนดรหัสนำหน้าเป็นตัวอักษรอื่น เช่น SS