1.  ล็อคเรื่องขายเกินวงเงินที่ S/O  แล้วเปิดบิลนี้โดยใส่ส่วนลดด้านล่างไว้ แต่โปรแกรมยังเตือนเรื่องเกินวงเงินอยู่

Navigation:  ระบบขาย > ใบสั่งขาย >

1.  ล็อคเรื่องขายเกินวงเงินที่ S/O  แล้วเปิดบิลนี้โดยใส่ส่วนลดด้านล่างไว้ แต่โปรแกรมยังเตือนเรื่องเกินวงเงินอยู่

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

<%IMGEXPAND%>

 

สาเหตุ   โปรแกรมจะนำยอดเงินในใบสั่งขายมาร่วมคำนวณในเรื่องวงเงินอนุมัติ ซึ่งยอดที่นำมาคำนวณนั้นไม่ใช่ ยอดส่วนลดด้านล่าง แต่จะนำยอดส่วนลดด้านบนในคอลัมน์ F8 มาคำนวณให้ เช่น วงเงินอนุมัติ   1,000.- เปิดใบสั่งขาย 1,100.- มีส่วนลดด้านบน 100 ยอดสุทธิจะเป็น 1,000.-  ซึ่งยังไม่เกินวงเงินอนุมัติ

 

<%IMGEXPAND%>