8.  เวลาทำใบสั่งขาย ในคอลัมน์ราคาต่อหน่วย จะมีข้อความ " พบว่าสินค้านี้เคยทำ

ใบเสนอราคาไว้ [QT0000045 ] ท่านต้องการให้โปรแกรมดึงราคาจากใบเสนอราคานี้

หรือไม่ " ดังรูป

Navigation:  ระบบขาย > ใบสั่งขาย >

8.  เวลาทำใบสั่งขาย ในคอลัมน์ราคาต่อหน่วย จะมีข้อความ " พบว่าสินค้านี้เคยทำ

ใบเสนอราคาไว้ [QT0000045 ] ท่านต้องการให้โปรแกรมดึงราคาจากใบเสนอราคานี้

หรือไม่ " ดังรูป

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

pricr_qt-01

 

สาเหตุ

1. ตารางราคา ในรายละเอียดลูก จะต้องกำหนดเป็น ราคาที่ 1 -5 แต่ถ้าเป็นราคาล่าสุด

จะไม่ขึ้นข้อความเตือน

 

pricr_qt-02

 

2. เปิดใบเสนอราคา โดยกำหนดยืนราคาจะมีจำนวนวันหรือเป็น 0 วัน ซึ่งถ้ามีจำนวนวันโปรแกรมก็จะขึ้นเตือนแค่ตามวันที่ที่มี แต่ถ้าเป็น 0 วัน แล้วบรรทัดครบกำหนดวันที่เป็นว่าง จะขึ้นข้อความเตือนไปตลอด

 

pricr_qt-03

 

หมายเหตุ

1. ถ้าใบเสนอราคามีทำไว้หลายใบ จะขึ้นเตือนใบแรกก่อน และจะขึ้นเตือนใบถัดไปจนกว่าจะครบ

โดยจะต้องเป็นรหัสสินค้าตัวเดียวกัน

2. ข้อความดังกล่าวนี้จะขึ้นเตือนที่หน้าจอ ขายสด ,ขายเงินเชื่อ และใบเสนอราคาเองด้วย