7. ปุ่มปรับปรุงยอดค้างรับ ค้างส่ง  ถ้ามีการรับส่งสินค้าไปบางส่วนแล้ว  และอยู่ในช่วงที่มีการล็อคงวดไว้ โปรแกรมจะไม่คำนวณยอดค้างรับค้างส่งให้ใหม่ จะมีข้อความด้วย "วันที่อยู่ก่อนรอบบัญชี จะไม่ปรับปรุงยอดให้ "

Navigation:  ระบบขาย > ใบสั่งขาย >

7. ปุ่มปรับปรุงยอดค้างรับ ค้างส่ง  ถ้ามีการรับส่งสินค้าไปบางส่วนแล้ว  และอยู่ในช่วงที่มีการล็อคงวดไว้ โปรแกรมจะไม่คำนวณยอดค้างรับค้างส่งให้ใหม่ จะมีข้อความด้วย "วันที่อยู่ก่อนรอบบัญชี จะไม่ปรับปรุงยอดให้ "

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

วิธีแก้ไข  ให้เอาโปรแกรมมา Up Date ใหม่ วันที่ 19 ก.ย. 51

 

หมายเหตุ ถ้าวันที่อยู่ก่อนรอบบัญชีจริงก็จะไม่ปรับปรุงให้ และเป็นกับใบสั่งซื้อด้วย