10. กำหนดวงเงินอนุมัติ แล้วเปิดใบสั่งขายก่อนเซทป้อนหมายเหตุเข้าพอเซทแล้วไม่ขึ้นรออนุมัติ

Navigation:  ระบบขาย > ใบสั่งขาย >

10. กำหนดวงเงินอนุมัติ แล้วเปิดใบสั่งขายก่อนเซทป้อนหมายเหตุเข้าพอเซทแล้วไม่ขึ้นรออนุมัติ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ใบสั่งขาย  ลูกค้ามีการใส่ วงเงินอนุมัติ ของลูกค้าแต่ละเจ้าไว้  และมีการตั้งค่าว่า ถ้าเกินวงเงินอนุมัติต้องขออนุมัติระดับ 9

เมื่อลูกค้าเปิดใบสั่งขาย เลือกชื่อลูกค้า พอ enter จะขึ้นเตือนเรื่องเกินวงเงินอนุมัติ  และเมื่อคีย์รายการสินค้า รายการที่ 1 เรียบร้อย แล้ว save ก็จะขึ้นมาให้ใส่ user และ password   พนักงานก็จะกด Cancle เนื่องจากระดับไม่ถึง ทางด้านขวามือ จะขึ้น   “รออนุมัติเกินวงเงิน”  อันนี้ถือว่าถูกต้อง

แต่เมื่อพนักงานคีย์งาน โดยการ เลือกชื่อลูกค้า พอ enter จะขึ้นเตือนเรื่องเกินวงเงินอนุมัติ  และเมื่อคีย์รายการสินค้า รายการที่ 1 เรียบร้อย ขึ้นบรรทัดที่ 2 กด ESC  กรอบสีแดงจะอยู่บรรทัดที่ 1 คลิกปุ่ม NOTE ด้านบน ใส่หมายเหตุบรรทัดที่ 1 แล้วตอบตกลง หลังจากนั้น ค่อย SAVE  จะไม่มีข้อความ “รออนุมัติเกินวงเงิน” ขึ้นทางด้านขวามือ  (โปรแกรมวันที่ 18/03/54)

แก้ปัญหา คือ ให้ SAVE ไปก่อน แล้วค่อยมาใส่โน้ตที่หลัง ถ้าสามารถทำได้  แต่ถ้าไม่ยอมให้พนักงานแก้ไขได้  ให้รอ update