3.  กำหนดการรับรองเอกสารในเมนู และในรายวัน

Navigation:  เริ่มระบบ >

3.  กำหนดการรับรองเอกสารในเมนู และในรายวัน

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

1.การกำหนดการรับรองเอกสาร ในเมนูซื้อ ,ขาย และการเงิน จะไม่มีผลกับเอกสารที่บันทึกในสมุดรายวัน หมายความว่า ถ้ารับรองในขายเงินเชื่อเอกสาร IV  แต่ในสมุดรายวันที่เป็น IV จะไม่ได้รับรองให้ ซึ่งทำให้เอกสารที่บันทึกในสมุดรายวัน ยังสามารถแก้ไขได้

2.การรับรองในสมุดรายวัน จะใช้ได้กับเอกสารที่คีย์เองจากสมุดรายวันเท่านั้น เช่น JV, PV เป็นต้น ส่วนเอกสารที่มาจากเมนูซื้อ, ขาย และการเงิน จะไม่สามารถรับรองได้