4.  กำหนดบริษัท ใหม่  สร้างที่เก็บข้อมูลว่า   X.JOY  คัดลอกข้อมูลมาจากห้องเก่า  ได้เรียบร้อยคีย์งานได้ตามปกติ   แต่เมื่อปิดโปรแกรม  แล้วกลับเข้ามาใหม่  เลือกบริษัทใหม่  โปรแกรมฟ้องว่า   "บริษัทนี้ไม่มีข้อมูลอยู่(d:\expressi\x.joy)

Navigation:  เริ่มระบบ >

4.  กำหนดบริษัท ใหม่  สร้างที่เก็บข้อมูลว่า   X.JOY  คัดลอกข้อมูลมาจากห้องเก่า  ได้เรียบร้อยคีย์งานได้ตามปกติ   แต่เมื่อปิดโปรแกรม  แล้วกลับเข้ามาใหม่  เลือกบริษัทใหม่  โปรแกรมฟ้องว่า   "บริษัทนี้ไม่มีข้อมูลอยู่(d:\expressi\x.joy)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

เมื่อเราไปดูผ่านจาก My computer เข้าไปที่เก็บข้อมูล จะพบว่า โฟล์เดอร์นั้นๆ  มีแค่   X.JO ซึ่งไม่ตรงกับที่สร้างในไว้โปรแกรม