1.  เข้าไปแก้ไขเกี่ยวกับค่าเริ่มระบบในตัวโปรแกรม เมื่อบันทึกจะฟ้องว่า " บริษัทนี้ไม่มีข้อมูลอยู่"

Navigation:  เริ่มระบบ > สำหรับ Version Dos >

1.  เข้าไปแก้ไขเกี่ยวกับค่าเริ่มระบบในตัวโปรแกรม เมื่อบันทึกจะฟ้องว่า " บริษัทนี้ไม่มีข้อมูลอยู่"

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

· ลูกค้าเอาโปรแกรม Express fo Lan ไปลงที่เครื่อง Single