5.  สินค้าชุดธรรมดา นำไปเปิดบิลซื้อหรือขาย เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนในช่องรายการแล้วsave

กลับโชว์ตัวประกอบขึ้นมาด้วย

Navigation:  ระบบสินค้า > สินค้าชุดธรรมดา/พิเศษ >

5.  สินค้าชุดธรรมดา นำไปเปิดบิลซื้อหรือขาย เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนในช่องรายการแล้วsave

กลับโชว์ตัวประกอบขึ้นมาด้วย

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ   เมื่อกลับไปดูที่ฐานข้อมูลสินค้าชุดในช่องรหัสสินค้าจะเคาะวรรค1เคาะแล้วตามด้วยรหัสสินค้า

 

วิธีแก้ไข ลองกด old/new ไม่ต้องเคาะวรรค แล้วเปิดบิลอีกครั้ง จะเป็นปกติ

 

หมายเหตุ ไม่แก้ไขโปรแกรมนะครับ พี่เอี๊ยะแจ้งว่าการมองของโปรแกรมเมื่อเราเปิดดูใน foxpro ไฟล์ stcrd ฟิลด์ pstkcod จะเช็คเพียงรหัสสินค้าตำแหน่งแรกเท่านั้น  ถ้าว่างจะโชว์ตัวประกอบขึ้นมาด้วยครับเหมือนกับสินค้าชุดพิเศษ