8.  ลูกค้าถามว่าเวลาคำนวณยอดเปลี่ยนแปลงแล้วขึ้นงวด 1 ถึง 7 ให้ตลอด  ต้องคอยใส่ 1 ถึง 24 ใหม่  ทุกครั้ง  เลข 7 มาจากไหน

Navigation:  เริ่มระบบ >

8.  ลูกค้าถามว่าเวลาคำนวณยอดเปลี่ยนแปลงแล้วขึ้นงวด 1 ถึง 7 ให้ตลอด  ต้องคอยใส่ 1 ถึง 24 ใหม่  ทุกครั้ง  เลข 7 มาจากไหน

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

มาจากวันที่ทำการตอนเข้าโปรแกรม แล้วดูว่าตรงกับรอบบัญชีงวดใด ก็จะโชว์งวดนั้น  หากลูกค้าเข้าโปรแกรมมาด้วยเดือน 7 แล้วค่อยไปกด Shift+F3 แล้วเปลี่ยนวันที่ทำการเป็น 8 ก็จะไม่เปลี่ยนงวดให้เวลาคำนวณก็จะขึ้น 7 เหมือนเดิม ต้องออกโปรแกรมเข้าใหม่เท่านั้น