10. สั่งตรวจสอบที่เริ่มระบบ ข้อ 5 กำหนดการเชื่อมต่อบัญชี ข้อ 3 สั่งให้ระบบอื่นๆ ตรวจสอบการลงบัญชีใหม่

มี error ขึ้นเกี่ยวกับวันที่เอกสาร ไม่ตรงกับที่เคยลงบัญชีไว้ เป็นเอกสาร CA พอไปทำการตรวจสอบที่เอกสารต้นทาง วันที่ขึ้นเป็น 01/08/56  แต่พอกดปุ่มดูการลงบัญชีในสมุดรายวัน วันที่กลับขึ้นเป็นวันอื่นซึ่งไม่ตรงกัน ลองสั่งลงบัญชีใหม่ หรือว่า alt+e enter ผ่าน จน save แล้วดูการลงบัญชี วันที่ก็ยังไม่เปลี่ยน

Navigation:  เริ่มระบบ >

10. สั่งตรวจสอบที่เริ่มระบบ ข้อ 5 กำหนดการเชื่อมต่อบัญชี ข้อ 3 สั่งให้ระบบอื่นๆ ตรวจสอบการลงบัญชีใหม่

มี error ขึ้นเกี่ยวกับวันที่เอกสาร ไม่ตรงกับที่เคยลงบัญชีไว้ เป็นเอกสาร CA พอไปทำการตรวจสอบที่เอกสารต้นทาง วันที่ขึ้นเป็น 01/08/56  แต่พอกดปุ่มดูการลงบัญชีในสมุดรายวัน วันที่กลับขึ้นเป็นวันอื่นซึ่งไม่ตรงกัน ลองสั่งลงบัญชีใหม่ หรือว่า alt+e enter ผ่าน จน save แล้วดูการลงบัญชี วันที่ก็ยังไม่เปลี่ยน

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ ไปที่เมนูสินค้า 7.3 หารหัสสินค้าตัวที่เปิดใน CA ขึ้นมา ดูตรง Ctrl+F7 รหัสสินค้าดังกล่าว ขึ้นวันที่ตามที่ลงบัญชีในรายวัน

 

วิธีแก้ไข  ให้ทำการแก้ไขวันที่ใน Ctrl+F7 ให้ตรงกับวันที่เอกสารต้นทาง จากนั้นไปที่เอกสารต้นทาง แล้วทำการลงบัญชีใหม่ โปรแกรมจะบันทึกวันที่ให้ถูกต้อง หรือ ลบรายการสินค้าใน CA ทั้งหมด แล้วคีย์ใหม่ ก็จะลงวันที่ให้ถูกต้องเช่นกัน