6.  กำหนดระบบความปลอดภัย โดยกำหนดระดับอนุมัติเป็น 9 ตรวจสอบสิทธิไว้ โดย เพิ่ม,ลบ และแก้ไข ได้ ตามรูปด้านล่าง แต่ผลจากการทำงาน ไม่สามารถเพิ่ม,ลบ และแก้ไขได้

Navigation:  เมนูอื่นๆ > ระบบความปลอดภัย >

6.  กำหนดระบบความปลอดภัย โดยกำหนดระดับอนุมัติเป็น 9 ตรวจสอบสิทธิไว้ โดย เพิ่ม,ลบ และแก้ไข ได้ ตามรูปด้านล่าง แต่ผลจากการทำงาน ไม่สามารถเพิ่ม,ลบ และแก้ไขได้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

scuser1

 

สาเหตุ    เนื่องจากการกำหนดเมนูย่อย ในเมนูที่ไม่สามารถกำหนดเมนูย่อยได้ เช่น รายละเอียดสินค้า,รายละเอียดลูกหนี้ และ รายละเอียดเจ้าหนี้ ฯลฯ

วิธีแก้ไข   ให้ลบช่องเมนูย่อยออก ก็สามารถทำงานได้ตามที่กำหนดไว้