32.  ลูกค้าทำการแก้ไขรายละเอียดของผู้ใช้งาน รหัส “PURCHASE” พอ save โปรแกรมฟ้องว่า “รหัส PURCHASE นี้มีอยู่แล้ว”

Navigation:  เมนูอื่นๆ > ระบบความปลอดภัย >

32.  ลูกค้าทำการแก้ไขรายละเอียดของผู้ใช้งาน รหัส “PURCHASE” พอ save โปรแกรมฟ้องว่า “รหัส PURCHASE นี้มีอยู่แล้ว”

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ เป็นเพราะ มีการกำหนด รหัสผู้ใช้ และ รหัสกลุ่มผู้ใช้ เป็นคำเดียวกัน

 

วิธีแก้ไข ให้ทำการตั้งรหัสผู้ใช้ขึ้นมาใหม่ อย่าให้ซ้ำกับ รหัสกลุ่มผู้ใช้

 

หมายเหตุ   เมื่อครั้งในอดีต โปรแกรมจะอนุญาตให้ตั้ง รหัสผู้ใช้ และ รหัสกลุ่มผู้ใช้ เป็นคำเดียวกันได้ แต่จะเกิดปัญหาคือ เมื่อมีการแก้ไข “ข้อมูล และเมนูที่อนุญาตให้ผู้ใช้รายนี้” จะมีผลต่อ “ข้อมูล และเมนูที่อนุญาตให้กลุ่มของผู้ใช้” ด้วย ดังนั้น เมื่อทางโปรแกรมเมอร์ทราบปัญหานี้ จึงมีการแก้โปรแกรมโดยไม่อนุญาตให้สร้าง รหัสผู้ใช้ เป็นคำเดียวกับ รหัสกลุ่มผู้ใช้