21. มีการรับรองเอกสารไปแล้ว แต่เอกสารนั้นก็ ยังสามารถแก้ไขได้อยู่

Navigation:  เมนูอื่นๆ > ระบบความปลอดภัย >

21. มีการรับรองเอกสารไปแล้ว แต่เอกสารนั้นก็ ยังสามารถแก้ไขได้อยู่

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

เพราะที่ค่าเริ่มต้น หรือที่กำหนดเลขที่เอกสารในคอลัมน์ รับรองเอกสาร ต้องขออนุมัติระดับ ใส่ไว้เป็น 0 ซึ่ง 0 หรือไม่ใส่ มีค่าไม่ต้องรับรองเอกสาร ก็เปรียบเสมือนเอกสารนั้นยังไม่ได้รับรอง ก็จะทำให้สามารถ

แก้ไขเอกสารนั้นได้อยู่