20. กำหนดพิมพ์ซ้ำต้องขออนุมัติระดับ 9 ไว้ทุกหน้าจอ เพื่อให้ถ้าพิมพ์ซ้ำ ต้องถามระดับอนุมัติเสมอ แต่บิลขายให้พิมพ์ซ้ำได้ ไม่ถามเรื่องอนุมัติเลย

Navigation:  เมนูอื่นๆ > ระบบความปลอดภัย >

20. กำหนดพิมพ์ซ้ำต้องขออนุมัติระดับ 9 ไว้ทุกหน้าจอ เพื่อให้ถ้าพิมพ์ซ้ำ ต้องถามระดับอนุมัติเสมอ แต่บิลขายให้พิมพ์ซ้ำได้ ไม่ถามเรื่องอนุมัติเลย

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

สาเหตุ   เป็นเพราะที่เมนูเริ่มระบบ ข้อ 4. กำหนดเลขที่เอกสาร ตรงบรรทัดขายเงินเชื่อ จะมีให้ใส่ในเรื่องการพิมพ์ซ้ำ

ต้องขออนุมัติระดับ ใส่เป็น 5 ไว้ และรหัสผู้ใช้ ที่พิมพ์ซ้ำได้ ก็เป็นระดับ 5 เหมือนกัน ซึ่งโปรแกรมจะเช็คที่กำหนดเลขที่เอกสารก่อน