43. ลูกค้ากำหนดระบบความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้รายหนึ่งดังนี้

- ระดับอนุมัติเป็น 0

- เมนู ซื้อเชื่อ โดยตอบเป็น Y ทั้งหมด

- เมนู บัญชีลงประจำวันสมุดรายวัน เป็น Y ทั้งหมด

คีย์ข้อมูลจากหน้าจอซื้อเชื่อ แล้วต้องการแก้ไขรายการเองตรงๆ ในสมุดรายวัน จะขึ้นให้ใส่ระดับอนุมัติระดับ 5 แต่ถ้าเป็นเอกสารที่คีย์ เดบิต เครดิต เองตรงๆ ในรายวัน สามารถแก้ได้ตามปกติ

Navigation:  เมนูอื่นๆ > ระบบความปลอดภัย >

43. ลูกค้ากำหนดระบบความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้รายหนึ่งดังนี้

- ระดับอนุมัติเป็น 0

- เมนู ซื้อเชื่อ โดยตอบเป็น Y ทั้งหมด

- เมนู บัญชีลงประจำวันสมุดรายวัน เป็น Y ทั้งหมด

คีย์ข้อมูลจากหน้าจอซื้อเชื่อ แล้วต้องการแก้ไขรายการเองตรงๆ ในสมุดรายวัน จะขึ้นให้ใส่ระดับอนุมัติระดับ 5 แต่ถ้าเป็นเอกสารที่คีย์ เดบิต เครดิต เองตรงๆ ในรายวัน สามารถแก้ได้ตามปกติ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ เป็นที่โปรแกรมกำหนดเอาไว้ว่าไม่ต้องการให้ระดับอนุมัติที่ต่ำกว่าระดับ 5 สามารถแก้ไขรายการที่มาจากระบบอื่นได้