31. ต้องการจะดูบันทึกเหตุการณ์ทำงาน ในส่วนของการจัดเรียงข้อมูล ไม่สามารถดูได้

Navigation:  เมนูอื่นๆ > ระบบความปลอดภัย >

31. ต้องการจะดูบันทึกเหตุการณ์ทำงาน ในส่วนของการจัดเรียงข้อมูล ไม่สามารถดูได้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

เนื่องจากโปรแกรมจะไม่เก็บประวัติการทำงานในส่วนนี้ เพราะเป็นเหตุการณ์ที่ควรทำเป็นประจำอยู่แล้ว และการจัดเรียงข้อมูลไม่ได้ส่งผลกระทบในทางลบ ที่จะทำให้ข้อมูลมีปัญหา