8.  เปิดบิลซื้อ คีย์รายการ 1 บิลซื้อ  มีใบกำกับหลายใบ  เมื่อคลิกที่ รายการภาษีซื้อ

(Ctrl+F7)เพื่อใส่ใบกำกับเป็นหลายรายการแล้วมาสั่งลงบัญชีใหม่รายการที่แก้ไว้ก็จะกลับเป็นไปตามหน้าบิลเหมือนเดิม

Navigation:  ระบบซื้อ > บิลซื้อ >

8.  เปิดบิลซื้อ คีย์รายการ 1 บิลซื้อ  มีใบกำกับหลายใบ  เมื่อคลิกที่ รายการภาษีซื้อ

(Ctrl+F7)เพื่อใส่ใบกำกับเป็นหลายรายการแล้วมาสั่งลงบัญชีใหม่รายการที่แก้ไว้ก็จะกลับเป็นไปตามหน้าบิลเหมือนเดิม

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

วิธีแก้ไข        โปรแกรมตั้งแต่วันที่ 29/11/2006 จะมีข้อความขึ้นมาว่า

"มีการแยกรายการภาษีไว้เป็นหลายรายการ คุณต้องการให้โปรแกรมทำอย่างไร" ให้เลือก ปล่อยไว้อย่างเดิม รายการภาษีที่แก้ไขไว้ก็จะไม่เปลี่ยนกลับให้อีก