7.  ทำรายการซื้อเงินเชื่อ-ต่างประเทศ ซึ่งเป็นเมนูที่สร้างเพิ่มขึ้นมาเอง (ในเมนูเริ่มระบบ ข้อ 4)และได้กำหนดเลขที่บัญชีด้านเดบิทไว้แล้ว เพื่อให้บันทึกเป็นเดบิท ซื้อต่างประเทศ แต่โปรแกรมกลับไปบันทึกเป็นบัญชีอื่นให้

 

Navigation:  ระบบซื้อ > บิลซื้อ >

7.  ทำรายการซื้อเงินเชื่อ-ต่างประเทศ ซึ่งเป็นเมนูที่สร้างเพิ่มขึ้นมาเอง (ในเมนูเริ่มระบบ ข้อ 4)และได้กำหนดเลขที่บัญชีด้านเดบิทไว้แล้ว เพื่อให้บันทึกเป็นเดบิท ซื้อต่างประเทศ แต่โปรแกรมกลับไปบันทึกเป็นบัญชีอื่นให้

 

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ

เพราะรหัสสินค้าที่นำมาป้อนในบิลซื้อรายการนี้ เป็นสินค้าบริการ และใส่เลขที่บัญชีไว้ในส่วนของ บัญชีต้นทุนบริการ ซึ่งโปรแกรมจะใช้เลขที่บัญชีในส่วนนี้ไปบันทึกรายการให้ (มองจุดนี้ ก่อนที่จะมองในกำหนดเลขที่เอกสาร)