5.  เมื่อยกเลิกรายการซื้อแล้วกลับแสดงข้อความผิดพลาดที่มุมบนด้านขวามือ

ของเอกสารว่า ยกเลิกไม่สมบูรณ์ ทั้งๆ ที่ในช่องรายการสินค้าก็มีรายการสินค้าและมีมูลค่าสินค้าครบถ้วนก่อนจะยกเลิก

Navigation:  ระบบซื้อ > บิลซื้อ >

5.  เมื่อยกเลิกรายการซื้อแล้วกลับแสดงข้อความผิดพลาดที่มุมบนด้านขวามือ

ของเอกสารว่า ยกเลิกไม่สมบูรณ์ ทั้งๆ ที่ในช่องรายการสินค้าก็มีรายการสินค้าและมีมูลค่าสินค้าครบถ้วนก่อนจะยกเลิก

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

· จะเกิดขึ้นในกรณีที่เมื่อลบสินค้ารายการนี้แล้ว มีผลทำให้สินค้าในสต๊อกติดลบ (และได้มีการกำหนดไม่ให้สินค้าติดลบไว้) การแก้ไขอาจจะเพิ่มสินค้าให้เพียงพอก่อนลบ หรือยกเลิกการตรวจสอบยอดสินค้าติดลบ