19. ลูกค้าใช้การบันทึกบัญชีเป็นแบบ Perpetual  เปิดบิลขายด้วยสินค้าชุดพิเศษ  แล้วมีส่วนลดท้ายบิล ตอนโปรแกรมบันทึกบัญชี จะมีส่วนต่างอยู่ 0.01 เอาไปลงบัญชี Cr.ซื้อ ให้

Navigation:  ระบบซื้อ > บิลซื้อ >

19. ลูกค้าใช้การบันทึกบัญชีเป็นแบบ Perpetual  เปิดบิลขายด้วยสินค้าชุดพิเศษ  แล้วมีส่วนลดท้ายบิล ตอนโปรแกรมบันทึกบัญชี จะมีส่วนต่างอยู่ 0.01 เอาไปลงบัญชี Cr.ซื้อ ให้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ ที่โปรแกรมเอาส่วนต่างไปลงบัญชี Cr.ซื้อ คือ โปรแกรมเอาส่วนลดท้ายบิลไปถั่วเฉลี่ยให้กับตัวสินค้าทุกตัวรวมทั้งตัวแม่ด้วย แต่ด้วยความที่ตัวแม่ไม่มีกลุ่มบัญชี

โปรแกรมเลยไปดูที่เริ่มระบบ ข้อ 5.2 เอาตรงนั้นมาบันทึกบัญชีให้

 

rr-acc-01

 

 

rr-acc-02

 

วิธีแก้ไข คือ ที่เมนูเริ่มระบบ ข้อ 4 กำหนดเลขที่เอกสาร ของ RR ตรงบัญชีซื้อให้ผูกบัญชี 1140-04  ต้นทุนขายเอาไว้

พอไปสั่งลงบัญชีใหม่หน้า RR โปรแกรมก็จะลงบัญชีใหม่ให้ถูกต้อง

 

rr-acc-03