17. คำสั่งคีย์ที่กดดู ประวัติการซื้อ  เช่น F6 หรือ Ctrl+f6 แล้วโชว์บิลซื้อขึ้นมาจากไหน

Navigation:  ระบบซื้อ > บิลซื้อ >

17. คำสั่งคีย์ที่กดดู ประวัติการซื้อ  เช่น F6 หรือ Ctrl+f6 แล้วโชว์บิลซื้อขึ้นมาจากไหน

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

pur01

 

ข้อมูลนี้มาจากไฟล์ STCRD ซึ่งถ้าหลังปิดประมวลผล แล้วบิลซื้อยัง เป็นล๊อตยกมา ก็จะแสดงบิลซื้อขึ้นมาเป็นประวัติการซื้อ แต่จำนวนกับราคา จะแสดงตามที่ซื้อมาจริงไม่ได้ขึ้นตามล๊อตยกมา  แต่ถ้าหลังปิดประมวลผลไม่มีล๊อตยกมา ก็จะไม่แสดงประวัติการซื้อบิลนี้ให้