16.  ลูกค้าถามว่าทำไมเวลาคีย์บิลซื้อเงินเชื่อแล้วใส่เลขที่บิลลงไปแล้วซ้ำโปรแกรมถึงเตือนว่ามีแล้ว แต่ทำไมไปคีย์ซื้อเงินสดแล้วใส่เลขที่บิลซ้ำกับที่เคยคีย์ไว้ที่ซื้อเงินเชื่อแล้วโปรแกรมไม่เตือน

Navigation:  ระบบซื้อ > บิลซื้อ >

16.  ลูกค้าถามว่าทำไมเวลาคีย์บิลซื้อเงินเชื่อแล้วใส่เลขที่บิลลงไปแล้วซ้ำโปรแกรมถึงเตือนว่ามีแล้ว แต่ทำไมไปคีย์ซื้อเงินสดแล้วใส่เลขที่บิลซ้ำกับที่เคยคีย์ไว้ที่ซื้อเงินเชื่อแล้วโปรแกรมไม่เตือน

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ เป็นเพราะโปรแกรมเช็คจากประเภทของเอกสารด้วยเพราะฉนั้นจะมีการเตือนก็ต่อเมื่ออยู่ในประเภทเอกสารเดียวกันครับ  (ไม่มีการแก้ไขโปรแกรมครับ)