15. มีสินค้าอยู่ 1 ตัว แต่ซื้อจากเจ้าหนี้หลาย ๆ เจ้า ราคาก็แตกต่างกัน ฉะนั้นเวลาตัดสต๊อค จึงอยากตัดตามจริง ไม่ใช่แบบ FIFO จะมีวิธีประยุกต์อย่างไร

Navigation:  ระบบซื้อ > บิลซื้อ >

15. มีสินค้าอยู่ 1 ตัว แต่ซื้อจากเจ้าหนี้หลาย ๆ เจ้า ราคาก็แตกต่างกัน ฉะนั้นเวลาตัดสต๊อค จึงอยากตัดตามจริง ไม่ใช่แบบ FIFO จะมีวิธีประยุกต์อย่างไร

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ให้กำหนดคลังเพิ่มตามรหัสเจ้าหนี้ จากนั้นเวลาตัดสต๊อคก็เลือกคลังที่ต้องการให้ถูกต้อง โปรแกรมก็จะตัดต้นทุนตามคลังให้ (เมนูเริ่มระบบ 1.3.1  ข้อ 13 ต้องติ๊กถูกด้วย)