14. เจ้าหนี้รหัสเดียวกัน แต่บางครั้งต้องการให้ลงบัญชีเป็น “เจ้าหนี้การค้า” บางครั้งต้องการลงบัญชีเป็น “เจ้าหนี้อื่น ๆ” จะมีวิธีประยุกต์อย่างไร โดยไม่อยากตั้งรหัสแยกกัน

Navigation:  ระบบซื้อ > บิลซื้อ >

14. เจ้าหนี้รหัสเดียวกัน แต่บางครั้งต้องการให้ลงบัญชีเป็น “เจ้าหนี้การค้า” บางครั้งต้องการลงบัญชีเป็น “เจ้าหนี้อื่น ๆ” จะมีวิธีประยุกต์อย่างไร โดยไม่อยากตั้งรหัสแยกกัน

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ให้สร้างเมนูซื้อเชื่อเพิ่มอีกเมนู เป็น “เจ้าหนี้อื่น” จากนั้นกำหนดเลขที่เอกสารตรงเลขที่บัญชีของเจ้าหนี้เป็น “เจ้าหนี้อื่น”  เพราะเวลาโปรแกรมลงบัญชีนั้น จะไปมองตรงเริ่มระบบข้อ 4 กำหนดเลขที่เอกสารก่อนเสมอ