13.  เวลาเปิดบิลซื้อเชื่อ แล้วมาเปิดบิลซื้อสด ไม่เห็นโปรแกรมดึงราคาต่อหน่วยจากหน้าจอซื้อเชื่อ

เลย ไปดึงราคาต่อหน่วยของซื้อสดบิลถัดไปให้ เป็นเพราะสาเหตุใด

Navigation:  ระบบซื้อ > บิลซื้อ >

13.  เวลาเปิดบิลซื้อเชื่อ แล้วมาเปิดบิลซื้อสด ไม่เห็นโปรแกรมดึงราคาต่อหน่วยจากหน้าจอซื้อเชื่อ

เลย ไปดึงราคาต่อหน่วยของซื้อสดบิลถัดไปให้ เป็นเพราะสาเหตุใด

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

โปรแกรมจะเป็นลักษณะแบบนี้ ตั้งแต่เวอร์ชั่นดอส คือเวลาที่เราเปิดบิลซื้อสด ก็จะไปค้นที่ 2 ตัวหน้าของเอกสาร (HP ) ว่าเคยทำซื้อไว้หรือ ไม่  ถ้าเคยก็จะดูใบล่าสุด แต่ถ้าไม่มี ก็จะแจ้ง Message # 4108 ไม่มีประวัติการซื้อจากผู้จำหน่ายรายนี้ โปรแกรมจะดึงราคาซื้อล่าสุดเมื่อ DD/MM/YY ที่อยู่ในหน้าจอ ' รายละเอียดสินค้า ' มาให้ เลือกตกลง ก็จะได้ราคาต่อหน่วยตามนี้        

 

หมายเหตุ ถึงเป็นเอกสารซื้อสดเหมือนกัน เช่น HP แล้วเพิ่มเมนูเป็น H1 ก็จะเป็นตามนี้เหมือนกัน