3.1 ถ้าต้องการดูรายงานเกี่ยวกับเช็ค  เฉพาะที่ขายลดเช็ค ถึงจะกำหนดสถานะตอนสั่งพิมพ์เป็น 03 เช็คขายลด แล้วก็ ไม่สามารถดูได้

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 3.  รายงานเกี่ยวกับเช็ค > 1.  เช็ครับเรียงตามวันที่เช็ค >

3.1 ถ้าต้องการดูรายงานเกี่ยวกับเช็ค  เฉพาะที่ขายลดเช็ค ถึงจะกำหนดสถานะตอนสั่งพิมพ์เป็น 03 เช็คขายลด แล้วก็ ไม่สามารถดูได้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

    เนื่องจาก  เวลาที่เราทำขายลดเช็ค สถานะของเช็คจะเป็นรอเรียกเก็บ เหมือนกับทำนำฝากเช็ค จึงดูไม่ได้