54.  รายงานแยกประเภท เดือน 2โดยระบุวันที่ 1/2/51 ถึง 29/2/51  กับ แยกประเภท เดือน 3 โดยระบุวันที่ 1/3/51 ถึง 31/3/51 ยอดยกไปสิ้นเดือน 2 กับยอดยกมาต้นเดือน3 ไม่เท่ากัน

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 5.  รายงานบัญชี > 4.  แยกประเภท >

54.  รายงานแยกประเภท เดือน 2โดยระบุวันที่ 1/2/51 ถึง 29/2/51  กับ แยกประเภท เดือน 3 โดยระบุวันที่ 1/3/51 ถึง 31/3/51 ยอดยกไปสิ้นเดือน 2 กับยอดยกมาต้นเดือน3 ไม่เท่ากัน

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ เ ป็นเพราะรอบบัญชี งวดที่เป็น เดือน 2 ปี51 เป็นวันที่ 28/2/51  ปี 51 เป็นปี อธิกสุรทิน เดือนกุมภาพันธ์ มี 29 วัน  เพราะฉะนั้นงวดเดือน 2 จะต้องเป็น 29/2/51        

 

ป.ล. กรณีนี้จะเป็นทุกรายงาน รวมทั้งรายงานเจ้าหนี้ ,ลูกหนี้ และสินค้า