2.  มีการแก้ไข แบบทดสอบใบเสร็จรับเงินที่หน้าจอรับชำระหนี้ มีการแก้ไข ให้มี ตัวแปรที่เป็นยอดรวม ก่อนVAT, VAT, และยอดรวมสุทธิ แต่พอ พิมพ์ออกมาดู ตัวเลขกลับเป็นค่าที่มาจากเอกสารใบอื่น เช็คค่าตัวแปรต่างๆที่สร้างเพิ่มขึ้นมาก็ถูกต้อง

Navigation:  ระบบการเงิน > การพิมพ์ในรับชำระหนี้ >

2.  มีการแก้ไข แบบทดสอบใบเสร็จรับเงินที่หน้าจอรับชำระหนี้ มีการแก้ไข ให้มี ตัวแปรที่เป็นยอดรวม ก่อนVAT, VAT, และยอดรวมสุทธิ แต่พอ พิมพ์ออกมาดู ตัวเลขกลับเป็นค่าที่มาจากเอกสารใบอื่น เช็คค่าตัวแปรต่างๆที่สร้างเพิ่มขึ้นมาก็ถูกต้อง

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

พอเช็คในส่วนของ PRINT OPTIONS ตรงบรรทัด SELECT SCOPE = ON แต่ตรงบรรทัด FORM=ON ยังมีดอกจันทร์ (*) อยู่ข้างหน้า ให้เอาดอกจันทร์ออก