รายงานที่สร้างขึ้นใหม่ในเมนูรายงาน 9.2 จากเวอร์ชั่น 4 เมื่อแปลงเป็น เวอร์ชั่น 5 จะไม่มาให้

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > สำหรับ Version Dos >

รายงานที่สร้างขึ้นใหม่ในเมนูรายงาน 9.2 จากเวอร์ชั่น 4 เมื่อแปลงเป็น เวอร์ชั่น 5 จะไม่มาให้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

รายงานบัญชี ข้อ 5.X และข้อย่อย ๆ ต่าง ๆ จะไม่มีใน เวอร์ชั่น 5