ลูกค้าแก้ไขฟอร์มที่1 แก้ไขแล้วเซฟกลับไปดูที่แก้ไขแล้วไม่มี ลองนำต้นฉบับไปทับแล้ว

กลับไปดูก็ยังเป็นเหมือนเดิมไม่ใช่ต้นฉบับ ลองเข้าไปลบไฟล์ที่เป็น .RR1 และ .RF1 แล้วนำต้นฉบับมาทับใหม่ก็ไม่ได้แต่ฟอร์มอื่นไม่เป็นอะไรปกติ

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > พิมพ์แบบอื่น ๆ >

ลูกค้าแก้ไขฟอร์มที่1 แก้ไขแล้วเซฟกลับไปดูที่แก้ไขแล้วไม่มี ลองนำต้นฉบับไปทับแล้ว

กลับไปดูก็ยังเป็นเหมือนเดิมไม่ใช่ต้นฉบับ ลองเข้าไปลบไฟล์ที่เป็น .RR1 และ .RF1 แล้วนำต้นฉบับมาทับใหม่ก็ไม่ได้แต่ฟอร์มอื่นไม่เป็นอะไรปกติ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

วิธีแก้ไข ให้ COPY FILE  .RR2 แล้วนำไปวางที่อื่นก่อนจากนั้นเข้าไป RENAME ไฟล์จาก .RR2 ให้เป็น .RR1 แล้ว COPY ไปทับที่เดิม  ก็จะเป็นปกติ